Voor spoedgevallen tijdens praktijkuren belt u zo vroeg mogelijk. Wij proberen u dan dezelfde dag of zo snel mogelijk te helpen. Buiten kantooruren zal het antwoordapparaat van de praktijk vermelden hoe uw eigen tandarts of de dienstdoende tandarts kunt bereiken.